Operare concediu medical

Se accesează din meniul Sume Curente/ Concedii medicale din partea stângă

concediu medical

sau din scurtătura din partea de sus a ecranului

Modul de completare a informațiilor din CMED în formularul din WinSal:

concediu medical

Exemplu:

Certificatele medicale se vor raporta în declarația 112. De aceea e important sa completați toate informațiile din certificatul medical în rubricile corespunzătoare din macheta de culegere. În cazul în care certificatul medical este în continuare, bifați acest lucru în machetă și completați seria și numărul certificatului inițial. În cazul în care este vorba de o urgență medico-chirurgicală (cod 06) trebuie completat și codul de urgență (acesta trebuie să fie înscris în certificat). De asemenea, în cazul bolilor infectocontagioase grupa A (cod 05) trebuie completat și codul de boală infectocontagioasă înscris în certificat.

În cazul certificatelor inițiale in care angajatorul suporta contravaloarea indemizatiei pentru zilele lucratoare din primele zile calendaristice ale bolii, defalcarea zilelor suportate din fondul de salarii și cele suportate din FNUASS, respectiv FAAMBP se face automat de către aplicație, necestita insa confirmare prin confruntarea prealabila cu calendarul:

Atenție: În cazul certificatelor ”În continuare” defalcarea zilelor se va efectua manual de către operator, coroborat cu defalcarea zilelor din certificatul inițial!

Stabilirea bazei de calcul (media zilnică) și a cuantumului indemnizației se realizeaza astfel:

Cazul 1: Există în baza de date istoricul necesar calculării certificatului medical, iar acesta este inițial

Accesați butonul “preluare sume din stat din partea de sus a ecranului:”

Cazul 2: Certificatul ese emis “in continuare” si există în baza de date istoricul necesar calculării certificatului medical, iar acesta este în continuare:

Nota/Info: Baza de calcul a certificatului ”În continuare”trebuie să fie identică cu baza de calcul a certificatului inițial!

Cazul 3: NU există în baza de date istoricul necesar calculării certificatului medical (lipsesc una sau mai multe luni), sumele și zilele se completează manual:

Acest caz poate surveni în primele luni de utilizare a aplicației, când istoricul nu este încă suficient de mare – în acest caz sumele se completează pe baza statelor de plată din lunile anterioare – sau în cazul angajaților noi – în acest caz sumele se completează pe baza adeverinței de la fostul/foștii angajatori.

Nota: în cazul în care salariatul nu îndeplinește condițiile pentru plata indemnizației, în fereastra de culegere a certificatelor medicale rubricile Total venit, Total zile, Media zilnică, Total zile certificat și Zile din fondul de salarii se vor completa cu 0;

După finalizarea introducerii datelor din certificatul medical și salvarea acesteia, se poate lista o notă de calcul.

Exemplu notă de calcul:

Pentru dosarul de decontare la casa de asigurări, centralizatoarele se listează de la butonul Listare – Centralizator CM.

Exemplu de centralizator CM:

Iar Anexa 1.1. a D112 se listează din meniul D112, accesând butonul ”Listare secțiune C Anexa 1.1”:

În meniul Stat de plată, pe lângă statul de plată, se mai poate lista și Stat Concedii medicale:

Configurarea cont banca pe cerere și centralizator de CMED

Verificați în meniul Nomenclatoare – Bănci să aveți contul de bancă definit și să fie bifată opțiunea “Apare în antet declarații“:

Verificați și pe cartela Security să fie bifată opțiunea de ”Vizibil în contabilitate:”

Notă: Setați doar un cont de bancă cu opțiunea vizibil în declarații.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros