Concediu de odihnă

În conformitate cu prevederile codului muncii, Art. 150. [cuantumul și plata indemnizației de concediu]:

”(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
(2) Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
(3) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.”

Pentru calculul indemnizației zilnice pentru concediul de odihnă, alegem media maximă a salariilor de bază/încadrare dintre cea lunară și cea a ultimelor 3 luni. Remarcăm totodată că e vorba de salariul de bază/încadrare, adică de încadrare cu sporuri permanente incluse, și nu de veniturile realizate precedente.

De exemplu, dacă un salariat, în ultimele 3 luni (oct, noi, dec 2015) nu a avut modificări ale salariului de încadrare și nici întreruperi de contract (CFS sau chiar încetare contract urmată de reangajare), media lunii ianuarie 2016 este mai mare decât cea din ultimele 3 luni. Exemplu de calcul în imaginea atașată.

Dacă nu doriți calculul CO conform Art. 150 din Codul muncii, și optați pentru media lunară în oricare condiții, bifați în Configurare societate/ cartela WinSal/WinPersCO la salariul lunar”:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros